Ritsumeikan University Human Robotics Lab.

Member

2020

Professor, Resercher

Visiting Professor, Director

Takahiro Wada Ph. D.

Assistant Professor

Yuki Okafuji Ph. D.

Visiting Researcher

Yuki Sato Ph. D.
Akihito Nagahama Ph. D.

Administrative Assistant

Tomomi Takemura

Master Course

M2

Zhang Chenkai
Liu Jiang

Satoshi Yamamoto
Ryosuke Ukita
Taichiro Emi
Xie Zhiyan

M1

Joichiro Amada
Tomoki Ito
Tsukasa Suwa
Yu Yamaguchi

Undergraduate

B4

Zhao Hongbo

Past members

Past PhD students

Takafumi Asao,  Assistant Professor, Kansai University
Satoshi Tanaka,  Professor, Prefectural University of Hiroshima
Toyokazu Takeuchi,  President, (Ortho-Reha System)
Shigeyoshi Tsutsumi,  Assistant Professor, Mie University

2020

Master

Juro Fujishiro
Ryusei Osugi
Kio Okada
Takuya Kouno
Hikaru Sato
Takumi Tatehara

Bachelor

Yuusuke Sakai
Hideto Watanabe
ZHOU Yunduo
Hidetaka Tsuchiya
Yuuki Kawabe
Joichiro Amada
Takumi Ishikawa
Tomoki Ito
Kazuya Ueki
Syunichiro Kawano
Tomoki Kobayashi
Tsukasa Suwa
Mikiya Takada
Kensuke Tanaka
Ayane Fujii
Hiroaki Matsumoto
Kyohei Yamaguchi
Yu Yamaguchi

2019

Master

Ryo Kondo
Hirokazu Konishi
Takuro Shibayama
Toshihito Sugiura
Tomohiro Nagasaki
Masashi Yukawa

Bachelor

Satoshi Yamamoto
Ryosuke Ukita
Taichiro Emi
XIE Zhiyan
Yuki Kashiwagi
Yuto Takebayashi
Masakazu Tanabe
Kazuya Kurumatani
Zhang Chenkai

2018

Master

Takahiro Saito
Yuki Suehiro
Toshinari Hamamoto
Zheqi Gao

Bachelor

Yan Bowen
Hiroyuki Watanabe
Maika Kataoka
Yudai Ogata
Tsubasa Kawamoto
Takafumi Siino
Tsukasa Taniguchi
Syota Hirose
Kio Okada
Takuya Kouno
Hikaru Sato

2017

Master

Tomoya Uefune
Ryou Kitagawa
Takashi Betsuyaku

Bachelor

Itsuru Imamura
Ryusei Osugi
Maika Kataoka
Ryo Kondo
Hirokazu Konishi
Takuro Shibayama
Aya Tanaka
Tomohiro Nagasaki
Masashi Yukawa

Trainee of JICA

Eduardo Rodríguez Hernández (from Mexico)

2016

Master

Shintaro Tada
Katsuya Nambu
Juro Fujishiro

Bachelor

Jin Kodama
Hayato Endo
Akinao Nashiro
Toshinari Hamamoto
Yuki Suehiro
Takahiro Saito
Tomohiro Kunimune

2015

Master

Shohei Ueda
Takafumi Kanemitsu
Hiroshi Sano
Shun Yoshida

Bachelor

Tomoya Uefune
Takuya Okasaka
Satoru Ozaki
Ryou Kitagawa
Nobuhito Kakuki
Haruna Nishikawa
Tomohiro Horikawa
Takashi Betsuyaku
Kazushige Matsuda
Shinji Kubota
Tao Feng

2014

Master

Takaaki Shogaki
Ryota Nishimura
Keigo Yoshida

Bachelor

Makoto Sumikawa
Nobuki Aoyama
Naoki Okuda
Yoshimitsu Kawai
Shunya Kuwagaki
Takuya Takahashi
Yuta Terashima
Ena Dejima
Kouji Nishigaki
Yuma Hayashi
Eri Matsuda

Trainee of JICA

Guillermo Rodriguez Cabo (from Mexico)

2013

Master

Naoki Shibata

Bachelor

Naoto Adachi
Shizuka Aramiya
Mitsuyasu Uzawa
Kie Shirai
Hirohide Shirai
Tatsuhiko Hori

2012

Master

Ikuma Oshita

Bachelor

Naohiro Hata
Keiichiro Iwasa
Takahiro Hasegawa
Takaaki Shogaki
Ryota Nishimura

Copyright © Human Robotics Lab. All Rights Reserved.