Ritsumeikan University Human Robotics Lab.

Member

2016

Professor, Director

Takahiro Wada Ph. D.

Assistant Professor

Yoshiro Fukui Ph. D.

Post Doctral Fellow

Kohei Sonoda Ph. D.

Administrative Assistant

Naoko Miura
Tomomi Takemura

Visiting Researcher

Koh Inoue (Kagawa University)

Master Course

M2
Shintaro Tada
Katsuya Nanbu
Juro Fujishiro
M1
Ryou Kitagawa
Tomoya Uefune
Takashi Betsuyaku

Undergraduate

B4
Jin Kodama
Hayato Endo
Akinao Nashiro
Toshinari Hamamoto
Yuki Suehiro
Takahiro Saito
Tomohiro Kunimune

B3
Itsuru Imamura
Ryusei Osugi
Maika Kataoka
Ryo Kondo
Hirokazu Konishi
Takuro Shibayama
Aya Tanaka
Tomohiro Nagasaki
Masashi Yukawa
Hiroyuki Watanabe
Yan Bowen
Copyright © Human Robotics Lab. All Rights Reserved.