Ritsumeikan University Human Robotics Lab.

Member

2018

Professor,Resercher

Professor, Director
Takahiro Wada Ph. D.

Project Assistant Professor
Kohei Sonoda Ph. D.

Resercher
Yuki Sato
Akihito Nagahama

Visiting Researcher
Koh Inoue (Kagawa University)

Administrative Assistant

Tomomi Takemura
Naoko Miura

PhD student

D2
Juro Fujishiro

Master Course

M2
Takahiro Saito
Yuki Suehiro
Toshinari Hamamoto
Zheqi Gao
M1
Ryusei Osugi
Ryo Kondo
Hirokazu Konishi
Takuro Shibayama
Tomohiro Nagasaki
Masashi Yukawa
Toshihito Sugiura

Undergraduate

B4
Hiroyuki Watanabe
Maika Kataoka
Kio Okada
Yudai Ogata
Tsubasa Kawamoto
Kazuya Kurumatani
Takuya Kouno
Hikaru Sato
Takafumi Siino
Tsukasa Taniguchi
Syota Hirose
Zhang Chenkai

B3
Yuki Kawabe
Yusuke Sakai
Satoshi Yamamoto
Ryosuke Ukita
Taichiro Emi
Yuki Kashiwagi
Yuto Takebayashi
Masakazu Tanabe
Hidetaka Tsuchiya
Hideto Watanabe
XIE Zhiyan
ZHOU Yunduo

Past members

Past PhD students

Takafumi Asao,  Assistant Professor, Kansai University
Satoshi Tanaka,  Professor, Prefectural University of Hiroshima
Toyokazu Takeuchi,  President, (Ortho-Reha System)
Shigeyoshi Tsutsumi,  Assistant Professor, Mie University

2018

Bachelor

Yan Bowen

2017

Master

Tomoya Uefune
Ryou Kitagawa
Takashi Betsuyaku

Bachelor

Itsuru Imamura
Ryusei Osugi
Maika Kataoka
Ryo Kondo
Hirokazu Konishi
Takuro Shibayama
Aya Tanaka
Tomohiro Nagasaki
Masashi Yukawa

Trainee of JICA

Eduardo Rodríguez Hernández (from Mexico)

2016

Master

Shintaro Tada
Katsuya Nambu
Juro Fujishiro

Bachelor

Jin Kodama
Hayato Endo
Akinao Nashiro
Toshinari Hamamoto
Yuki Suehiro
Takahiro Saito
Tomohiro Kunimune

2015

Master

Shohei Ueda
Takafumi Kanemitsu
Hiroshi Sano
Shun Yoshida

Bachelor

Tomoya Uefune
Takuya Okasaka
Satoru Ozaki
Ryou Kitagawa
Nobuhito Kakuki
Haruna Nishikawa
Tomohiro Horikawa
Takashi Betsuyaku
Kazushige Matsuda
Shinji Kubota
Tao Feng

2014

Master

Takaaki Shogaki
Ryota Nishimura
Keigo Yoshida

Bachelor

Makoto Sumikawa
Nobuki Aoyama
Naoki Okuda
Yoshimitsu Kawai
Shunya Kuwagaki
Takuya Takahashi
Yuta Terashima
Ena Dejima
Kouji Nishigaki
Yuma Hayashi
Eri Matsuda

Trainee of JICA

Guillermo Rodriguez Cabo (from Mexico)

2013

Master

Naoki Shibata

Bachelor

Naoto Adachi
Shizuka Aramiya
Mitsuyasu Uzawa
Kie Shirai
Hirohide Shirai
Tatsuhiko Hori

2012

Master

Ikuma Oshita

Bachelor

Naohiro Hata
Keiichiro Iwasa
Takahiro Hasegawa
Takaaki Shogaki
Ryota Nishimura

Copyright © Human Robotics Lab. All Rights Reserved.